Astrologi

För att vara tydlig: Detta avsnitt har inget med vetenskap eller astronomi att göra. Astrologi är ren och skär vidskepelse och pseudovetenskap. Men eftersom det under medeltiden varit en viktig del av människors uppfattning av stjärnor och planeter och hur de påverkar oss vill jag här förklara grunddragen. Det är också viktigt att komma ihåg att modern astronomi, som är en vetenskap, har sina rötter i astrologin och dess behov av att känna till himlakropparnas positioner.

Astrologi betyder stjärntydning eller egentligen läran om hur stjärnorna påverkar människorna. Men nu är det faktiskt inte stjärnorna man är intresserad av inom astrologin utan planeterna. Fast under antiken, då astrologin utformades, gjorde man ingen skillnad på stjärnor och planeter.

Astrologi innebär att konstruera ett horoskop för en enskild människa. Horoskopet, som egentligen betyder timvisare, redovisar hur solen, månen och planeterna stod i förhållande till ekliptikan, eller zodiaken, vid personens födelse. Dessa ställningar bestämmer då enligt astrologin personens karaktärsegenskaper. Det som är viktigt är följande:

Solens, månens och planeternas position i förhållande till zodiakens tecken.

Dessa tecken är egentligen en indelning av ekliptikan i tolv delar om vardera 30 grader, där varje sådan sektor har namn efter en stjärnbild. Denna indelning börjar i vårdagjämningspunkten med veädurens tecken och fortsätter sedan motsols med följande tecken, där datum anger när solen är i respektive tecken:

Stjärntecken

Latin

Solen i tecknet

Egenskap

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Aries.svg/20px-Aries.svg.png

Väduren

Aries

21 mars19 april

Positiv, eld

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Taurus.svg/20px-Taurus.svg.png

Oxen

Taurus

20 april21 maj

Negativ, jord

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Gemini.svg/20px-Gemini.svg.png

Tvillingarna

Gemini

22 maj21 juni

Positiv, luft

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Cancer.svg/20px-Cancer.svg.png

Kräftan

Cancer

22 juni22 juli

Negativ, vatten

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Leo.svg/20px-Leo.svg.png

Lejonet

Leo

23 juli22 augusti

Positiv, eld

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Virgo.svg/20px-Virgo.svg.png

Jungfrun

Virgo

23 augusti22 september

Negativ, jord

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Libra.svg/20px-Libra.svg.png

Vågen

Libra

23 september22 oktober

Positiv, luft

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ea/Scorpio.svg/20px-Scorpio.svg.png

Skorpionen

Scorpius

23 oktober21 november

Negativ, vatten

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Sagittarius.svg/20px-Sagittarius.svg.png

Skytten

Sagittarius

22 november21 december

Positiv, eld

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Capricorn.svg/20px-Capricorn.svg.png

Stenbocken

Capricornus

22 december19 januari

Negativ, jord

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Aquarius.svg/20px-Aquarius.svg.png

Vattumannen

Aquarius

20 januari18 februari

Positiv, luft

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Pisces.svg/20px-Pisces.svg.png

Fiskarna

Pisces

19 februari20 mars

Negativ, vatten

 

       

 

     

 

Det är intressant att notera att solen idag inte alls står i den verkliga stjärnbilden, t.ex. Lejonet, när den är i Lejonets tecken. Detta stämde för 2000 år sedan, under antiken, då astrologin fick sin form. Sedan dess har vårdagjämninspunkten flyttas ca 30 grader medsols på grund av jordaxelns precession så att den idag befinner sig i Fiskarnas stjärnbild. Det innebär alltså att Vädurens tecken egentligen ligger i Fiskarnas stjärnbild osv. zodiaken runt. Man säger därför att vi befinner oss i Fiskarnas tidsålder. Se förklaring av precessionen nedan.

Ascendenten

Ascendenten, eller det uppstigande tecknet, är det läge på ekliptikan, som just håller på att gå upp över horisonten vid födelseögonblicket. Horisonten delar himmelssfären och därmed ekliptikan i två lika stora delar, en över horisonten och en under.

Solens, månens och planeternas position i förhållande till Husen

Husen är en uppdelning av den del av ekliptikan  som ligger under horisonten i 6 lika stora delar och likaså den del som ligger över horisonten också i 6 lika stora delar. Varje sådan del kallas ett hus och dessa numreras motsols med början från ascendenten.

Aspekterna

Aspekterna är de relativa lägena eller vinkeln mellan de olika himlakropparna. Man anser att vissa vinklar är mera betydelsefulla nämligen
Konjunktion    0 ⁰
Sextil                  60 ⁰
Kvadratur         90⁰
Trigon                120⁰
Opposition       180⁰
Normalt tillåter man en viss avvikelse från ovanstående värden t.ex. +- 8⁰

Symboler i horoskopet

Figur 1 nedan visar de vanligaste symbolerna i ett horoskop. Den breda yttre ringen representera zodiaken med alla sina stjärntecken. Den smala yttersta ringen anger longitud, vilken räknas motsols från vårdagjämningspunkten då solen går in i Väduren. Ascendenten, som alltså anger vad som stiger över horisonten vid födelsen, är inritad på 140⁰. Ascendenten anger samtidigt vad sol ligger över respektive under horisonten. Tecknen för de olika planeterna är också inritade, samt tecknen för de olika aspekterna.

Alla stjärntecken har olika egenskaper som redovisas i tabellen ovan. Positiva tecken står för den utåtriktade människan, negativa tecken för den inåtvända. Vidare tillskrives tecknen olika element där eld står för entusiasm och energi, jord för det statiska, praktiska, ägande, luft för det intellektuella, kommunikativa och mångsidiga samt vatten för det emotionella, lättpåverkade, känsliga.

Vidare har det betydelse i vilket väderstreck de flesta planeterna står enligt följande:

·         norr - den subjektiva, andligt inriktade människan.

·         söder - den objektiva människan som är inriktad på det materiella.

·         öster - människan som är beredd att kämpa, följer inte bara ödet.

·         väster - människan som låter sig ledas av ödet eller omständigheterna.

Figur 2 visar ett typiskt horoskop för en person, där man alltså räknat ut longitud för alla planeter i födelseögonblicket, samt ascendenten och ritat in dessa. Dessutom finns husen angivna och numrerade medsols från ascendenten. Alla aspekter som man hittat är inritade med sina symboler.

Det som återstår efter att har ritat in allt detta är att tolka horoskopet, där alltså varje position av planeter i tecken, hus samt aspekter har en viss betydelse för personens egenskaper.

Figur 1 Symboler i horoskopet

 Figur 2 Typiskt horoskop

 

Program för att skriva ut ett horoskop

Den som är intresserad av att ställa ett horoskop måste alltså veta följande om personen för vilket horoskopet skall gälla:

·         Födelseögonblick med år månad dag timme och minut.

·         Födelseplats med longitud och latitud

Med kunskap om detta kan positionerna för alla planeter, samt ascendenten beräknas med lite möda. För att bespara den intresserade denna möda har jag konstruerat ett litet program som gör alla dessa beräkningar samt skriver ut de rätta tolkningarna. Detta program kan laddas ned från startsidan enligt följande:

1.       Markera ikonen och tryck höger musknapp

2.       Välj Save target as

3.       Spara i ett nytt directory som lämpligen kan döpas till horoskop

4.       Gör extract på den komprimerade filen. Detta packar upp ett större antal filer som läggs i mappen.

5.       Kör programmet genom att klicka på horoscope.exe

6.       Då öppnas ett litet fönster där man matar in data enligt angivet format

7.       När programmet har körts trycker man no för att avsluta

8.       Sedan kan man läsa horoskopet i filen horoscope.txt eller skriva ut

Mycket nöje.

 

Precessionen

 

Precessionen, dvs att jordaxelns orientering ändras, beror på den kraft som månen påverkar jorden med. I figuren nedan syns att månens gravitation på jorden ger upphov till ett moment eftersom jorden inte är helt sfärisk, utan har en mage runt ekvatorn.

 

Jorden, den blå, lutar med sin jordaxel mot ekliptikans plan, där månen rör sig runt jorden. Månens dragningskraft ger alltså upphov till ett vridande moment, vilket tvingar jordaxeln att sakta rotera runt en axel, streckad, som pekar mot ekliptikans pol. Detta kallas precession och varvet runt tar ca 26 000 år. Eftersom vårdagjämningspunkten bestäms av skärningspunkten mellan jordens ekvator och ekliptikan, så förstår man att även vårdagjämningspunkten flyttar sig ett varv runt på 26000 år.